מצוינוטבע – מצוינות בכל המישורים

חברת טבע שמה לעצמה מטרה להעלות את שיעור האקדמאים המגיעים מהפריפריה. לשם כך נהגתה ונבנתה תכנית חינוכית רב-שנתית המקדמת מצוינות ומובילה להעלאת אחוזי האקדמאים בפריפריה. התכנית "מצוינוטבע" מתקיימת זו השנה החמישית בבית ספר דרכא-דנציגר בקרית שמונה. התכנית מבוססת על תפיסה הוליסטית של קידום התלמידים, העצמת ההון התרבותי והרחבת תמונת העתיד כך שתכלול לימודים גבוהים.

התכנית מלווה על ידי מנחים ממכון ברנקו וייס המסייעים למחנכים בניהול הכיתה בהלימה לתכנים שנקבעו על ידי הנהלת בית הספר.

 

מצוינוטבע בתפן 2 - מותאם

התכנית מבוססת על תפיסה הוליסטית של קידום התלמידים, העצמת ההון התרבותי והרחבת תמונת העתיד

מטרות התוכנית

 1. הגדלת מספר התלמידים הזכאים לתעודת בגרות המאפשרת קבלה לאקדמיה.
 2. הרחבת תמונת העתיד של התלמידים הכוללת אופק אקדמי ותעסוקה איכותית.
 3. חיזוק המסוגלות האישית של התלמידים והכשרתם כלומדים עצמאיים.

תכנית חינוכית רב-שנתית

התכנית נפרסת על פני רצף של שש שנים, מכיתה ז' ועד י"ב.

בכיתות ז'-ט' המטרה היא להעניק תגבור לימודי המוביל לשינוי. התגבור ניתן בקבוצות קטנות ובדגש על הוראה פרטנית. כמו כן, במידת הצורך ישנו ליווי קבוצתי ואישי על ידי מנחה נוער שתפקידו להעניק מענה לצרכים חברתיים ורגשיים.

בכיתות י'-י"ב המטרה היא לשפר את הזכאות לתעודת בגרות איכותית. התגבור ממוקד במקצועות הבגרות ועל פי תוכנית עבודה אישית לכל תלמיד.

נוסף על ההיבט הלימודי, התכנית כולה כוללת הזדמנות לחשיפה תרבותית, תהליכי העצמה, מעורבות בקהילה ושיתוף ההורים.

תלמידי מצוינוטבע

תלמידי התוכנית נבחרים בסוף כיתה ו'. הבחירה מתבצעת על סמך הערכות אישיות מבית הספר היסודי, על סמך הישגים לימודיים ועל סמך הערכות מטעם בית הספר ובשיתוף מכון ברנקו וייס. לאחר מיון זה נבחרים כ-60 תלמידים, שילמדו בשתי כיתות ז' עיוניות הטרוגניות. המשותף לתלמידים: הישגים מתאימים, מוטיבציה רבה והתנהגות משמעתית חיובית.

 

במהלך חופשת הפסח והקיץ ניגשים התלמידים למכינה לקראת המעבר לחטיבה. תלמידי התוכנית נדרשים להתמיד במוטיבציה ובהתנהגות החיובית ומי שנמצא לא מתאים - עשוי לעבור לכיתה שאינה חלק מהתוכנית. גם הכיוון ההפוך אפשרי: תלמידים שלא החלו את דרכם בתוכנית – עשויים לעבור לתוכנית אם יימצאו מתאימים לכך.

 

החל מכיתה י' ממשיכה התוכנית עם כיתה אחת בשכבה.

No Image

מתקיים שיח שש שנתי בין המחנכים ובין התלמידים בתוכנית

במה שונה הלמידה בתוכנית מצוינוטבע?

תוכנית מצוינוטבע מעניקה לתלמידיה למידה ייחודית, באקלים נינוח ומעצים. התוכנית כוללת:

 • שיחות אישיות מחנכת – תלמיד.
 • מיפוי אישי מתמשך לאורך השנה.
 • תמיכה לימודית שוטפת.
 • פעילויות העצמה אישיות וחברתיות.
 • חוגים והעשרה.
 • השתלמויות למחנכים.
 • ליווי פרטני של המחנכים בתכנית.
 • למידה בקבוצות קטנות.
No Image

למידה באקלים נינוח ומעצים

 

הישגי התוכנית

 • יצירת זהות וגאווה לתלמידי חטה"ב.
 • יצירת מודל חינוכי ייחודי שבו מחנכים מובילים את הכיתה לצד מנחים. המודל מאפשר שיח מעמיק ברמה השבועית.
 • יצירת שיח רוחבי בבית הספר ויצירת קהילת מחנכים של התוכנית.
 • מהשוואת הממוצע השנתי הסופי של כיתות ז'-ט' הלומדות במצוינוטבע, לעומת כיתות ללא מצוינוטבע, עולה כי כיתות מצוינוטבע משיגים ציונים גבוהים יותר וגם לומדים ברמה גבוהה יותר (מספר יח"לים ורמת הקושי).
 • מהשוואה בין כיתות מצוינוטבע לבין כיתות ללא מצוינוטבע, עולה כי אחוז הזכאים לתעודת בגרות אקדמית גבוה בכיתות מצוינוטבע.