תכנית אדליס בעיר טבריה

תכנית אדליס היא תכנית רב-ממדית לקידום ההישגים ולחיזוק הדור הצעיר של טבריה.

יצירת הולונומיה במעגלים שונים בעיר היא התפיסה המובילה את התכנית.

הולונומיה ברמת הפרט - תפישת הליווי של כל קהלי היעד בתכנית: ילדים ובני נוער, צוותי חינוך והוראה, הורים, סטודנטים ומנחים

אדם הולונומי הוא אדם עצמאי הפועל באופן אוטונומי מתוך תלות הדדית.

הולונומיה ברמה המערכתית - מעגלי פעולה הוליסטיים:

מעגל התלמיד - על מכלול כישוריו בתחום הלימודי, הרגשי והחברתי

המעגל הבית-ספרי - אשר במסגרתו מובילים צוותי החינוך והמקצוע עשייה לימודית וחברתית ענפה

מעגל הקהילה - הכוללת את משפחות התלמידים ואת חברי הקהילה הסובבת את בית הספר (מוסדות חברתיים ותרבותיים, אנשי עסקים בקהילה וכדומה).

המסגרות השונות העוטפות את הילד - הבית, בית הספר הקהילה -

 • ידברו בשפה משותפת
 • יתנהלו מתוך תפישה חינוכית אחידה
 • יקיימו שותפות ושיח ביניהן
 • יקבלו אחריות מלאה ואוטונומית לקידום הילד

 

והתוצאה תהיה:

 • התפתחות משמעותית של הילד בקצה 
 • תהליכים משמעותיים של אנשי חינוך 
 • מסגרת חינוכית עירונית משמעותית 
 • השלם העירוני גדול מסך חלקיו

 

מסגרת התכנית 

 • תרומה באדיבותה של קרן אדליס 
 • בתי ספר יסודיים – תלמידי כיתות ב'
 • בתי ספר על יסודיים – תלמידי כיתות י'
 • כלל המסגרות החינוכיות בעיר: ממלכתיות, ממלכתיות דתיות וחרדיות
 • התחלה בשנת תשע"ה
 • ליווי ארוך טווח של 10 שנים עד לתום 12 שנ"ל
 • סה"כ 1,150 תלמידים וכלל המעורבים בחינוך שלהם

 

מטרת העל של התכנית 

תהליך ארוך טווח לחיזוק הדור הצעיר בטבריה והצמחת מנהיגות המחר של העיר - שתוביל את טבריה לצמיחה ולשגשוג חברתי, תרבותי וכלכלי.

זאת, על ידי הבאת כל לומד למימוש הפוטנציאל הטמון בו להיות לבוגר חושב עצמאי ויצירתי, לומד מתמיד, בעל יכולות קוגניטיביות ואישיות, המקנות לו את הרצון ואת הכלים להגיע להגשמה עצמית, להתפתחות אישית כל חייו ולהשפעה על סביבתו ומנהיגות חברתית. 

 

מטרות אופרטיביות

 1. העלאת הישגי התלמידים בכלל, בדגש על ארבעה מקצועות היסוד
 2. חיזוק מיומנויות לימודיות והרגלי למידה
 3. מניעת נשירה במעברים (מיסודי לחט"ב ומחט"ב לחט"ע)
 4. יצירת רצף פדגוגי חינוכי מבית הספר היסודי ועד סיום כיתה י"ב
 5. העצמת בתי הספר על ידי הקניית כלים ארגוניים ופדגוגיים מתקדמים להוראה מיטבית וללמידה משמעותית
 6. הגברת מעורבות ההורים והקהילה
 7. טיפוח המנהיגות העצמית והחברתית של התלמידים
 8. חיזוק ערכי יהדות, ציונות ואהבת הארץ בקרב התלמידים (אפשר להיפרד מהסעיף הזה???)

 

אפני הפעולה

 • ציר החינוך התוספתי - במסגרתו התלמיד יקבל משאבים  לימודיים-חינוכיים לאחר שעות הלימוד הפורמליות ובהתאם למיפוי שיגדיר את צרכיו האישים.
 • ציר החינוך הפורמלי - במסגרתו התכנית תשביח את ההוראה בתוך בתי הספר, כך שהתלמיד יזכה להתפתח ולהגיע להישגים ברמה האישית, הליודית והחברתית.
 • ציר הקהילה - במסגרתו יגויסו ההורים, מתנדבים ומשאבים קהילתיים נוספים לקידום תלמידי התכנית.
 • ציר התכלול והמעקב - במסגרתו יתקיימו תהליכים עירוניים לתכלול התכנית, למעקב ולבקרה עליה ולשיפורה המתמיד.

 

חוויה מעצימה הנותנת תחושה שגם הם יכולים ללמוד במכללה