תכניות חינוכיות

מכון ברנקו וייס מפעיל לתלמידי בתי הספר העל-יסודיים תכניות שמטרתן היא העצמה אישית, חברתית ולימודית של בני הנוער.

אנו עובדים מדי שנה בבתי ספר רבים ברחבי הארץ. עיקר עבודתנו מתבצעת על ידי מנחים חינוכיים, אשר עובדים עם הילדים והמורים.

מכון ברנקו וייס מפעיל תוכניות המקדמות את אחת ממטרות אלה:

  • קידום בני נוער להשתלבות חברתית באמצעות חינוך
  • מיזוג פרטנות, חשיבה והבנה במערכות החינוך הקיימות.

התוכניות מקדמות מטרות אלה באמצעות עבודה ישירה עם הילדים ולעיתים באמצעות עבודה עם מורים ומחנכים והפיכתם לסוכני השינוי.

הגישה החינוכית של מכון ברנקו וייס

אנחנו עובדים לאור גישה חינוכית הדוגלת בפרטנות הוליסטית. זוהי תפיסה הרואה את הילד כאדם שלם, על כל מכלול חייו ורגשותיו. על מנת לחזק את הילד ולקדם אותו, יש לבנות לו תחושת מסוגלות סובייקטיבית, ולספק לו חוויה של צמיחה ושינוי. התחושה היא סובייקטיבית משום שהצורך הרגשי, החברתי או הלימודי של ילד אחד שונה מזה של חברו.

עקרונות העבודה ההוליסטית בתוכניות מכון ברנקו וייס

  1. יש לזמן לילד חוויות הצלחה כדי לשפר את תחושת המסוגלות שלו.
  2. תחושת המסוגלות שונה וייחודית אצל כל ילד. חוויה מעצימה עבור ילד אחד אינה מעצימה עבור ילד אחר. יש להתאים לכל ילד את מימד העבודה הדרוש לו לפי צרכיו ולפי אישיותו.
  3. המבוגר המשמעותי הוא חשוב עבור ילדים, בעיקר עבור ילדים מאוכלוסיות מוחלשות. יש לטפח קשר בין הילד לבין המבוגר המנחה אותו בתוכנית.