התכניות של ברנקו וייס במערכת גפ”ן

מבפנים
תכנית ליווי הוליסטית לתהליך עומק ורוחב לשיפור המדדים הלימודיים, הרגשיים והקהילתיים של בית הספר

כשיוצאים
למידת חוץ בטבע ליווי מקצועי מצמיח
להטמעת פדגוגיית טבע אצלכם במרחב


שעה בשבוע
תכנית שְׁלוֹמוּת לצוותי חינוך ולהורים
מבוססת פסיכולוגיה חיובית וסדירויות להתמודדות עם השחיקה, הדחק
והסטרס בתקופה מורכבת זאת
כתיבה מחוללת הבנה

תכנית להעצמת המסוגלות האוריינית
והאישית של התלמידים דרך ליווי צוותי
הוראה ומתן כלים מעשיים להנחיה

פיתוח מנהיגות ביניים

תכנית לפיתוח ולחיזוק יכולות ההובלה והמנהיגות של בעלי תפקידים מרכזיים
בבית הספר האמונים על ההובלה של
תהליכי ההוראה והלמידה

מעוף

תכנית לפיתוח מקצועי של צוותי הוראה
בכיתות שח''ר, חינוך מיוחד ותלמידים
מתקשים הזקוקים לשיפור ההישגים
הלימודיים

קמפוס בענן

פלטפורמה ללמידה מקוונת - פלנטה
חדשה ומסעירה שמרחיבה מגמות,
מלמדת כלים חדשניים ומאפשרת
לתלמידים מערכת שעות גמישה ומגוונת

כתיבה מחוללת הבנה 

תכנית להעצמת המסוגלות האוריינית
והאישית של התלמידים דרך ליווי צוותי
הוראה ומתן כלים מעשיים להנחיה