על התכניות במכון ברנקו וייס

מכון ברנקו וייס הינו גוף חינוכי מוביל בארץ בתחום חינוך החשיבה, פיתוח תכניות לימודים ויישום התערבויות חינוכיות במערכת החינוך בישראל. התכניות שמפתח, יוזם ומפעיל מכון ברנקו וייס נחלקות לשני סוגים עיקריים – תכניות פדגוגיות ותכניות חינוכיות.

התכניות הפדגוגיות כוללות מגוון תכניות שמטרתן להתמיד בפיתוח הפדגוגיה בכיתה ובבית הספר.
התכניות החינוכיות, שמטרתן היא העצמה אישית, חברתית ולימודית של בני הנוער מיועדות לעבודה ישירה עם תלמידים.

התכניות של ברנקו וייס במערכת הגפ”ן