מרכז הידע

שנה: 2019
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: מנהלים נושאים: חשיפת הנחות תגיות: העלאת אפשרויות
כלי חשיבה ולמידה
שנה: 2019
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: מורים נושאים: קבלת החלטות תגיות: חשיבה מסתעפת
כלי חשיבה ולמידה
שנה: 2019
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: כלי חשיבה תגיות: העלאת אפשרויות
כלי חשיבה ולמידה
שנה: 2018
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: כלי חשיבה תגיות: מציאת בעיה
כלי חשיבה ולמידה
שנה: 2018
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: ממדי הלמידה תגיות: העלאת אפשרויות
כלי חשיבה ולמידה
שנה: 2016
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: כלי חשיבה תגיות: העלאת אפשרויות
כלי חשיבה ולמידה