מרכז הידע

שנה: 2018
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: תלמידים נושאים: ששת היבטי ההבנה תגיות: הסבר
מקום להבנה
שנה: 2018
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים נושאים: ששת היבטי ההבנה תגיות: חשיבה
מקום להבנה
שנה: 2018
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים נושאים: ששת היבטי ההבנה תגיות: ששת היבטי ההבנה
מקום להבנה
שנה: 2015
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: תלמידים נושאים: ששת היבטי ההבנה תגיות: הבנה בכווונה
מקום להבנה