נושאים › חלוצי הערכה

שנה: 2017
סוג: עשייה במכון קהל יעד: מורי על יסודי פורמט: pdf נושאים: כתיבה
שער חלוצי חשיבה
ספרים
שנה: 2016
סוג: עשייה במכון קהל יעד: מורי על יסודי פורמט: pdf נושאים: צילום
עטיפה אתגרי חינוך 1 - מותאם B
ספרים
שנה: 2015
סוג: עשייה במכון קהל יעד: מורי על יסודי נושאים: למידה
מבינים בהוראה 3 - כריכה 153X215
מבינים בהוראה
שנה: 2015
סוג: עשייה במכון קהל יעד: מורי על יסודי נושאים: למידה
עטיפה_מבינים_בהוראה_2 153X215
מבינים בהוראה