מדורים › מבינים בהוראה

חומרים שנכתבו ע"י מורים ואנשי חינוך ברשתות בית הספר

שנה: 2015
סוג: עשייה במכון קהל יעד: מורי על יסודי פורמט: pdf נושאים: קונסטרוקטיביזם תגיות: שש שנתיים
מבינים בהוראה 1 כריכה 153X215
מבינים בהוראה
שנה: 2015
סוג: עשייה במכון קהל יעד: מורי על יסודי נושאים: למידה
עטיפה_מבינים_בהוראה_2 153X215
מבינים בהוראה
שנה: 2015
סוג: עשייה במכון קהל יעד: מורי על יסודי נושאים: למידה
מבינים בהוראה 3 - כריכה 153X215
מבינים בהוראה
שנה: 2016
סוג: עשייה במכון קהל יעד: מורי על יסודי פורמט: pdf נושאים: מקצועיות
מבינים בהוראה 4 - כריכה - 153X215
מבינים בהוראה