מדעניות העתיד

No Image

קידום אוכלוסיית הנשים בפריפריה החברתית מחייב טיפוח של המצוינות והמנהיגות הנשית

קידום אוכלוסיית הנשים בפריפריה החברתית של מדינת ישראל מחייב טיפוח של המצוינות והמנהיגות הנשית, וזאת בראש ובראשונה באמצעות טיפוח של נטיות והרגלים: נטייה להתמדה, נטייה ליסודיות, נטייה לסקרנות, נטייה לחקר ולהבנת הדברים לעומקם, נטייה לחפש אתגרים וליהנות מהם, נטייה לראות בבעיה אתגר ולא קושי ולתפוש את תהליך ההתמודדות כחוויה חיובית.

תכנית "מדעניות העתיד" העוסקת בנושאים אלו בדגש על העצמת הנשים במקצועות המדעיים המדויקים והטכנולוגיה מופעלת זו השנה השנייה ע"י מכון ברנקו וייס ומיועדת לתלמידות כיתה ט' עם ציונים של 85 ומעלה במתמטיקה, אנגלית ומקצועות המדעים.

התכנית ממומנת על ידי משרד המדע והטכנולוגיה ומטרותיה הן: עידוד בנות לבחירת מקצוע מדעי-טכנולוגי בתיכון, העלאת המסוגלות בקרב משתתפות הפרויקט ללימודים גבוהים בתחומי המדע והטכנולוגיה ויצירת שינוי עמדות באשר לעיסוקן בתחומים אלו בעתיד.

No Image

במסגרת התוכנית משתתפות הבנות מידי שבוע בקורסי העשרה בתחומי דעת מדעיים (פיסיקה, אלקטרוניקה, מחשבים)  ותחומי ליבה (אנגלית ומתמטיקה), בסדנאות העוסקות במנהיגות והעצמה אישית, וזהות בכלל ובהקשרי מגדר בפרט, ותוכנית רוחב שבמסגרתה הבנות מבקרות באקדמיה והתעשייה המדעית ופוגשות נשים מובילות בתחומים אלו .

המכון מפעיל 20 קבוצות בפריסה ארצית בכל המגזרים ומשתתפות בה כ-400 בנות.
בשנת תשע"ט זכה המכון בהפעלת מחזור ה' של התוכנית.

No Image

No Image

No Image