קהילות משמעות ועקרונות פדגוגיים – עיקרון השגרה

קהילת משמעות היא קהילה שהפרט קשור אליה בזיקה חזקה, והיא בעלת סדירות הוגנת המאפשרת לו להיות בעל משמעות מדי פעם.

מטרת העל בעיקרון השגרה היא להוביל איזון נכון בין ודאות לאי-ודאות, בין המשתנה לקבוע, בין ההרגל לחידוש ובין השולי לחשוב.

"הנקודה הראשונה נוגעת לסדירות. החשיבות של סדירויות במרקם החיים (וביצירת שינוי) היא עצומה. מה שחשוב כאן הוא הרעיון של "הוגנות". דהיינו הסדירות המאפשרת לכל אחד את הסיכוי העקרוני למשמעות. כללי ה"משחק" המארגנים את הפעילות החינוכית-פדגוגית מאפשרים לכל תלמיד {מורה או כל חבר אחר בקהילה הלומדת} הזדמנות ממשית ובלתי-פוסקת.

(מתוך: האדם שמעבר לפדגוגיה מוטת העתיד: על משמעות וקהילות משמעות)

No Image

סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים