קהילות משמעות ועקרונות פדגוגיים – עיקרון הביצוע

"הנקודה הרביעית היא ההכרח של הפרט להיות בעל משמעות בעצמו.

הבעיה במושג למידה משמעותית היא שבאופן מסוים הוא משמר פסיביות של התלמיד. זה לא מספיק. לא רק למידה משמעותית, אלא משמעות באמצעות הלמידה. יש כאן מעבר חשוב ביותר מפסיביות לאקטיביות, מצרכנות ידע ליצירת ידע, מקבלה מוחלטת של המציאות לשינוי המציאות, מכלליות והיות חלק מההמון למקום שיש בו ביטוי ייחודי ותרומה ייחודית, שלפעמים תצליח, ולפעמים לא."

(מתוך: האדם שמעבר לפדגוגיה מוטת העתיד: על משמעות וקהילות משמעות)

No Image

סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים
עוד על הנושא
קהילות משמעות ועקרונות פדגוגיים - עיקרון המשוב
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים
מאמרים וסרטונים