קהילות משמעות ועקרונות פדגוגיים – עיקרון המשוב

"הנקודה השלישית נוגעת לתדירות ולשגשוג המשמעות. משמעות איננה מובטחת ואיננה יום-יומית. כדי שתהיה לנו הערכה למשמעות היא צריכה להיות מדי פעם. קהילה שמעניקה משמעות ללא הפסקה הופכת להיות ברורה מאליה, ובעיקר נתפסת כחסרת אותנטיות. המשמעות המעשית כאן נוגעת למשל לעקרון המשוב, שהוא אחד מכללי "משחק המשמעות". משוב הוא חשוב, אבל משוב חיובי בלתי-פוסק יהפוך אחרי זמן מסוים לחסר ערך ולא יאפשר לתלמיד התפתחות ממשית. הוא לא ישקף נאמנה את מצבו ולא יאפשר בנייה של זהות. המשוב צריך להיות אותנטי. משוב מזויף יוביל להפחתה בלתי-פוסקת של הרף ולהפיכתו של הלומד לפסיבי."

(מתוך: האדם שמעבר לפדגוגיה מוטת העתיד: על משמעות וקהילות משמעות)

No Image

סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים
עוד על הנושא
קהילות משמעות ועקרונות פדגוגיים - עיקרון השגרה
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים
מאמרים וסרטונים