פרוטוקול היוועצות

מה יכול לעזור ולכוון את דרך העבודה בקהילה מקצועית לומדת? איך לנהל את העבודה?

פרוטוקול היוועצות הוא דוגמה אחת למהלך קבוצתי מובנה המאפשר לכל אחד להיות שותף כל אחד בתפקיד שונה. שימוש בפרוטוקול היוועצות לאורך זמן מאפשר לכל אחד ואחת מחברי הקבוצה להעלות דילמות/בעיות שלהם ולהיעזר בקבוצה להבינן ולהתמודד עם הדילמה.

No Image

סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים