עבודת דעת אותנטית (AIW) – מה זה ואיך?

"עבודת דעת אותנטית (Authentic Intellectual Work) היא מסגרת לבחינה של תהליכי הוראה ולמידה הכוללת שלוש אמות מידה - הבניית ידע, חקר דיסציפלינרי וערך מעבר לבית הספר. למרות ההסכמה על הצורך ליצור תהליכי למידה משמעותיים ורלוונטיים, ועל אף פיתוחן של תכניות ושיטות הוראה שונות, היישום עצמו נתקל לעיתים קרובות בקשיים ולא תמיד מביא לתוצאות המצופות. במסגרת השקפה אומצה התכנית והותאמה לארץ. עבודת הדעת האותנטית מבקשת לבנות שפה משותפת, המבוססת על אמות מידה, תבחינים וכלים להתבוננות וחקר של ההוראה והלמידה. אלה מאפשרים לבחון את תהליכי ההוראה והלמידה בפועל ולדון בממדים השונים שלהם כדי לשפרם."

No Image

סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים
עוד על הנושא
זמן לחשוב - על מודל עבודה של מורים במזרח אסיה
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים
מאמרים וסרטונים
עבודת ידע אותנטית כעדשה להתבוננות בלמידה אישית
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים
מאמרים וסרטונים