מילות הוראה ומשמעותן

ניסוח משימות באופן מדויק יגוון את הלמידה, יכוון את התלמיד ויעזור לו למקד את למידתו 

(בדף זה מרוכזות מילות הוראה בלבד.  ללמידה על אודות מילות שאלה ראו הדף "מילות שאלה".)

 

מטרות איך עושים | מתי ולמה משמש |  טיפים |  שייך ל...  |  ליישום גם ב... 

 

מה המטרות?

 • הכוונת המבצע להציג את המידע/הידע אותו אתם מחפשים
 • לגוון את העבודה והלמידה 
 • הדרגה של הלמידה עד לידי הרחבה והעמקה שלה
 • להעמיק את הלמידה וההבנה של נושא/עניין 
 • שיקוף עומק וסוג ההבנה של הנלמד

 איך עושים זאת?

 • הבהירו לעצמכם מה מטרתכם במתן המשימה/הוראה. 
 • בררו איזה סוג של מידע/ידע מצפים לקבל. 
 • בחרו את מילת ההוראה המזמנת מידע/ידע זה. 
 • נסחו המשימה המדויקת.

מה הפעולה הנדרשת כתגובה למילות הוראה שונות? *

מילת ההוראה

באר

 

המשמעות

clarify; תן הסבר מילולי קצר לדברים

 

תוצר מצופה

שורת הסבר או מילה חלופית

 

בחן

 

examine; בדוק את הפרטים לעומק ובאופן ביקורתי 

בדיקת הפרטים לעומק ומסקנה לגבי הדבר הנבחן

בקר

criticize; העלה את נקודות החיוב והשלילה, בסס ונקוט עמדה 

פיסקת מפורטת ומנומקת של חיוב ושלילה.

דון

 

discuss; בחן את הנושא מנקודות מבט שונות

נקודות מבט או מרכיבי הנושא בהיבטים שונים.

 

הבחן (הבדל) בין  לבין

distinguish; הבא רק את השונה ודון בו 

רשימת הבדלים וציון השונות

 

הגדר

 

define; תן את המשמעות של המושג או מונח, שייך למחלקה המתאימה תוך ציון ייחודיותו

 

הדגם

exemplify; באר באמצעות תרשים, דיאגרמה או דוגמה מוחשית

תרשים, גרף, טבלה, סיפור או דוגמא מילולית

הבהרות:

 1. הרשימה התקבלה מצוות ספרות בי"ס ע"ש גולדה מאיר בפתח תקוה
 2. לעיתים משמעות ההוראה יכולה להשתנות, במידת מה, בהתאם להקשר ולמילים נוספות המשפיעות עליה.
 3. להסבר בשפה פשוטה של הכוונה המעשית, למילים נוספות ולהסברים מורחבים ראו הדף הבא

 

מתי ולמה משמש? 

 • לפני למידה ובתחילתה - לבדוק מה התלמידים יודעים ומה תפיסותיהם בנושא.
 • בעת למידה ראשונית – גוון הלמידה והתאמה לרמת הידע וההבנה של התלמידים ולמורכבות החומר.
 • בשעורי בית – לשם חזרה על הנלמד, ולשם הרחבה והעמקה נוספת
 • בעת למידה באופן כללי  
  • ליצירת אתגר בלמידה אל מעבר לידוע.
  • לזמן חשיבה ברמות הולכות וגבוהות.
  • מזמן ביצועי הבנה שונים ומגוונים
 • פיתוח לומד עצמאי – מצליח להתמודד עצמאית בפיצוח שאלות ומשימות בעת מבחן
 • בבחינה והערכה 
  • לבדוק מגוון היבטים ויכולות של התלמידים
  • לגעת בהיבטים שונים של החומר הנלמד
  • להביא לידי ביטוי רמות חשיבה שונות
 • גיוון עבודת המורה

 חזרה להתחלה - קטןלראש העמוד  

קדימה מיישמים... : טיפים ליישום מוצלח 

 • חשוב ללמד את התלמידים מה המשמעות של כל אחת ממילות ההוראה ואיזה מידע או פעולה מצופים מהם.
 • התאימו את מילות ההוראה לשלב הלימודי בו נמצאים התלמידים ולרמתם.
 • מילות הוראה שונות מייצגות רמות חשיבה שונות.
 • אל תהססו לאתגר את התלמידים בהוראות מורכבות יותר בגבולות יכולותיהם והציפיות מהם.  
 • גוונו במילות הוראה ועל ידי כך תעשירו את הלמידה ותעשו אותה יותר מקיפה ומעניינת.
 • הבהירו לעצמכם את ההקשר (מה מטרותיכם, באיזה סיטואציה ניתנות המשימות/שאלות, מי הנשאלים) של השאלות/משימות כדי להתאימן באופן מיטבי.

 

 לראש העמוד   חזרה להתחלה - קטן

סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: כלי חשיבה תגיות: שיח