על איזון בין מטרותיו האישיות של היחיד לבין מטרות הקולקטיב

"התנהגות קבוצה" היא דבר שאינו קיים. כל "התנהגות קבוצה" נובעת מהחלטות ופעולות של יחידים. כאשר החלטות היחיד מתגבשות לדפוסים פוריים, הקבוצה מפיקה תוצאות חיוביות.

יש קשיים בעבודה בקבוצות, יש עימותים ומתחים, אולם בו-זמנית היא נחוצה לשם השגת תוצאות בארגונים מודרניים.

המתחים שבין החלק והשלם אינם נמוגים בקלות. כל חבר בקבוצה חייב לחשוב על איזון בין מטרותיו האישיות לבין מטרות הקולקטיב, להשיג משאבים לעבודתו ולחלוק אותם כדי לסייע לעבודתם של אחרים.

היחידים זקוקים למודעוּת ול"עדשות" כדי שבאמצעותן יעצבו את החלטותיהם האישיות והתנהגותם במהלך הפגישות. את המערכת, בעלת הבקרה העצמית, של חברי קבוצה שהישגיה גבוהים מעצבות ארבע יכולות. אלה מצדן מארגנות ומובילות לשבע נורמות של שיתוף.

על היכולות והנורמות קראו בפרק פיתוח נורמות של שיתוף.

No Image

סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים