הנעה פנימית (intrinsic motivation)

הנעה הנובעת מעניין של הלומד בנושא הנלמד, בהבדל מהנעה חיצונית הנובעת מרצון בתגמול או מחשש מעונש; לפי "כלכלת המוטיבציה" של פרקינס, ההנעה הטובה ביותר ללמידה נובעת מצירוף של שני סוגי ההנעות, אך ההנעה הפנימית חזקה יותר מן ההנעה החיצונית, שכן הנעה חיצונית חזקה מדי הורסת את ההנעה הפנימית (ראו, פרקינס, לקראת בית ספר חכם, מכון ברנקו וייס, 1998).

סוג: מילון מונחים נושאים: מוטיבציה