דרכי חשיבה: חינוך לאמתי, ליפה ולטוב / הווארד גרדנר

בספרו דרכי חשיבה מפתח הווארד גרדנר משנה חינוכית מקיפה ומושכת. מטרת החינוך היא לטפח בנפשם של התלמידים חתירה לשלוש סגולות הטובות – האמת, הטוב והיפה. האמצעי להשגת מטרה זו הוא הוראה לשם הבנה של תכנים המשקפים את שלוש הסגולות הללו. גרדנר מדגים חינוך לאמת באמצעות הוראת תיאוריית האבולוציה; חינוך לטוב באמצעות הוראת היפוכו – הוראת השואה; וחינוך ליפה באמצעות הוראת המוזיקה של מוצרט. גרדנר מחזיר את החינוך למהותו – השפעה שכלית, רגשית ומוסרית על אישיותם של התלמידים – בספר חכם ורב השראה.

287 עמודים
מחיר: 90 ש"ח

תוכן העניינים

פרק 1: מבוא אישי: חינוך לכל בני האדם

פרק 2: קבועים חינוכיים

פרק 3: חינוך עתידי

פרק 4: פרספקטיבות על התודעה ועל המוח

פרק 5: כיצד תרבויות מחנכות

פרק 6: תכנון חינוך לשם הבנה

פרק 7: גישות דיסציפלינריות

פרק 8: מבטים מקרוב

פרק 9: הבנה מנקודת המבט של האינטליגנציות המרובות

פרק 10: להגיע לשם

פרק 11: סיום

נספח: " הטריו של סדרי היום המתנגשים"

הערות ומראי מקום

מפתח מושגים ושמות

 

No Image

סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים פורמט: pdf נושאים: פדגוגיה