דבר אחד טוב 40 | אוגוסט 2015 | החוליה החסרה ברפורמה הבית ספרית

המורה היחיד, המיומן והמקצועי זוכה להערכתם של אנשי חינוך ומעצבי מדיניות. לעומת זאת לא ניתן די דגש על היתרונות של שיתופי פעולה בין מורים – שיתופי פעולה המחזקים את המיומנויות והמסוגלות ואת ההון החברתי הכולל של בתי הספר. בהקשר הבית-ספרי, הון חברתי הוא מכלול הכישורים, הידע היכולות של המורים, הן אלה שפותחו בהכשרתם הרשמית והן אלה שטופחו בעבודה ובלמידה המשותפת בבית הספר.

 

במאמר החוליה החסרה ברפורמה הבית-ספרית משתפת קארי לינה בתוצאות מחקר המאששות את התרומה המשמעותית של הון חברתי של מורים להישגי התלמידים.

סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים פורמט: pdf נושאים: תלות הדדית תגיות: שיתוף