דבר אחד טוב 37 | מאי 2015 | כלים לסיום שנה

סיום שנה 1

כאשר מסתיימת שנת הלימודים ואנו נפרדים, מי לחודשיים ומי לשנים.

הפרידה היא הזדמנות להתבונן לאחור ולראות את הדרך שעשינו, הזדמנות למתן משוב הדדי, התייחסות לרגשות וחוויות לדברים טובים ופחות טובים שהיו וכן הזדמנות לומר תודה.

 

הנה שני כלים היכולים לשמש אתכם לסגירה והתבוננות על הדרך שעשיתם השנה. כשהדרך נגמרת מתחיל איזה שביל בו ניתן לצעוד ולסכם. ויש גם אפשרות לזהות ולספר סיפור עיקרי צדדי נסתר שהיו לנו במהלך השנה בכיתה.

סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: רפלקציה תגיות: שגרות חשבה