אני צודק אתה טועה / אדוארד דה בונו

אני צודק010
אזל

דה בונו, שטבע את המונח "חשיבה לטרלית", מיטיב לתאר את חסרונות מערכת החשיבה שלנו, המסתמכת באופן מוחלט על היבט אחד של החשיבה – החשיבה הביקורתית. בחשיבה זו אין כדי לספק את האנרגיות הבונות שנצטרך להן על מנת לפתור בעיות וליצור עתיד טוב יותר בשנות ה- 2000. כפועל יוצא של הבנתנו את מוח האדם כ"מערכת מידע המארגנת את עצמה", מראה דה בונו שהתפיסה, המאתרת את מכלול ההיבטים של המצב והקובעת מה מתוך המציאות ייכנס לתהליכי החשיבה הסדורים שלנו, היא המפתח לחשיבה בונה ויצירתית.

310 עמודים
מחיר: 47 ש"ח

תוכן העניינים

מבוא: הרנסנס החדש

שיטת החשיבה שלנו

המוח האנושי

כיצד פועלת התפיסה

הרגלי החשיבה המסורתיים שלנו

החשיבה בחברה ומוסדותיה

סיכום התוצאות המעשיות

נספח:  הגיון מים

סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים פורמט: pdf נושאים: חשיבה רחבה
עוד על הנושא
קורט חשיבה - יחידה 1 - רוחב - מדריך למורה
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: מבוא
חוברות למורים ומנחים
קורט חשיבה - יחידה 1 - רוחב - כרטיסיות לתלמיד
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: מבוא
חוברות לתלמידים
קורט חשיבה - יחידה 2 - ארגון - כרטיסיות לתלמיד
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: כלי חשיבה
חוברות לתלמידים
קורט חשיבה - יחידה 3 - אינטראקציה - כרטיסיות לתלמיד
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: מח"ל
חוברות לתלמידים
קורט חשיבה - יחידה 4 - יצירתיות - כרטיסיות לתלמיד
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: קונספט
חוברות לתלמידים
קורט חשיבה - יחידה 5 - מידע ותחושות - כרטיסיות לתלמיד
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: שאלות פתוחות
ספרים
קורט חשיבה - יחידה 6 - פעולה - כרטיסיות לתלמיד
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: תכלית
חוברות לתלמידים