אינטליגנציה רפלקטיבית (reflective intelligence)

מושג מרכזי בתיאוריית האינטליגנציה של דיוויד פרקינס. לפי תיאוריה זו האינטליגנציה האנושית "עשויה" משלוש אינטליגנציות: אינטליגנציה נוירולוגית (או עצבית), אינטליגנציה אקספרמנטלית (או התנסותית) ואינטליגנציה רפלקטיבית. האינטליגנציה שאותה ניתן וצריך לפתח היא האינטליגנציה האחרונה. (ראו, פרקינס, המדע החדש של האינטליגנציה הנלמדת, מכון ברנקו וייס, 2002; פרקינס ועמיתים, נופי החשיבה, מכון ברנקו וייס, 2000).

סוג: מילון מונחים נושאים: תוך אישית