אזור ההתפתחות הקרובה (the Zone of Proximal Development – ZPD)

מושג מפתח בתיאוריה של ויגוצקי. כעין "אזור" מנטלי המהווה את השלב הפוטנציאלי הבא בהתפתחות הקוגניטיבית של הילד. בתוך אזור ההתפתחות הקרובה קיימות בצורתן ההתחלתית פונקציות שעדיין אינן מתבטאות בתפקוד העצמאי של הילד. את הפונקציות האלה אפשר לחשוף ולפתח אצל הילד על ידי פעילות משותפת שלו עם מורה או עמית מיומן יותר. (ראו, קוזולין ועילם, עורכים, ויגוצקי, מחשבה ותרבות, מכון ברנקו וייס, ירושלים, 2003).

סוג: מילון מונחים נושאים: התפתחות