5 – 3 – 1 (חמש – שלוש – שאחד)

 

 

מהלך חשיבה המאפשר בחירה והתכנסות

 

מטרות איך עושים | מתי ולמה משמש |  טיפים |  שייך ל... |  מקור |  ליישום גם ב...

 

מה המטרות?

 • להתכנס באופן אישי ולבחור את המושגים/הרעיונות/התובנות המשמעותיים ביותר שנלמדו בשיעור/יחידה
 • קיום שיח מתכנס לזיהוי ובחירת המושג/הרעיון/התובנה המשמעותית ביותר שנלמדו בשיעור/יחידה

 

איך עושים זאת?

 •  אישי - מה הם חמישה הרעיונות/המושגים/התובנות, הכי משמעותיים עבורי?
 • בקבוצות/זוגות - מה הם שלושה הרעיונות/המושגים/התובנות הכי משמעותיים עבורנו?
 • בקבוצות/זוגות - מה הוא הרעיון/המושג/התובנה (האחד)הכי משמעותי עבורנו?
 • במליאה - מה ניתן ללמוד מן התוצרים שעלו בקבוצות, על הלמידה, על הנושא, על המשתתפים

 

מתי ולמה משמש?

 • לסיכום שיעור/יחידת לימוד
 • להתבוננות עצמית לגבי הלמידה והמשמעות האישית בשיעור/יחידת הלימוד
 • המורה יכולה להתוודע לתפיסות והתובנות של התלמידים.

 

 לראש העמודחזרה להתחלה - קטן

 קדימה מיישמים... : טיפים ליישום מוצלח 

 • תנו די זמן לחשיבה אישית ולחשיבה ולשיח בקבוצות
 • בקשו מהתלמידים לנמק או להסביר מדוע הדברים שבחרו הם המשמעותיים ביותר מבחינתם.

 

 לראש העמודחזרה להתחלה - קטן

אפשר ליישם גם ב...

 • לסיכום חוויה משותפת של הכיתה
 • לחיבור אל שיעור קודם

לראש העמוד חזרה להתחלה - קטן

סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: תובנה תגיות: ניתוח