אשכול קבלת החלטות אחראית

היכולת לקבל החלטות לגבי התנהגות ואינטראקציות חברתיות על בסיס סטנדרטים מוסריים, נורמות חברתיות, תוך שמירה על ביטחון ומוגנות; היכולת להעריך באופן ריאלי תוצאות של פעולות שונות והשפעתן על הרווחה האישית שלי ועל רווחתם של אחרים.

ניתוח מצבים

שגרת חשיבה לחקירת נקודות מבט שונות

שגרת חשיבה שתכליתה להתבונן בנקודות מבט שונות 

שגרת חשיבה לביצוע תהליך של קבלת החלטות באופן יצירתי

שגרת חשיבה לחקר מתחים שעולים בתהליך של קבלת החלטות

תמרור להרחבת התפיסה

שגרת חשיבה לבחינת טענות לאמת שאין עליהן הסכמה

שגרת חשיבה לגילוי מורכבויות

שגרת חשיבה להבחנה בין עובדות לתחושות

שגרת חשיבה לבחינת המורכבות של דילמות מוסריות

חשיבה ביקורתית

שגרת חשיבה לבחינת טענות לאמת שאין עליהן הסכמה

שגרת חשיבה לחקירת נקודות מבט שונות

אסטרטגיה להערכה ולשיפור של רעיונות

שגרת חשיבה לבחינת המורכבות של דילמות מוסריות

שגרת חשיבה לגילוי מורכבויות

שגרת חשיבה להבחנה בין עובדות לתחושות

שגרת חשיבה לבחינת מהימנותו של מידע ומקורותיו וזיהוי העמדות שהוא משקף או מייצג

שגרת חשיבה לחקר יחסי הגומלין המורכבים בין יופי לאמת

שגרת חשיבה לחקר יחסי הגומלין המורכבים בין יופי לאמת

כלי חשיבה ולמידה ליצירת קשרים בין ידע קודם לידע חדש

שגרת חשיבה לביצוע תהליך של קבלת החלטות באופן יצירתי

פתיחות

שגרת חשיבה לחקירת נקודות מבט שונות

שגרת חשיבה שתכליתה להתבונן בנקודות מבט שונות 

תמרור להרחבת התפיסה

רפלקציה

מנחה מהלך שיחת אימון ללמידה מפעולה כלשהי

שגרת חשיבה להבנת פרשנויות שונות לנושא מסוים

שגרת חשיבה לבחינת שינויים שהחשיבה

אחריות אתית

שגרת חשיבה לבחינת שינויים שהחשיבה

שגרת חשיבה לבחינת המורכבות של דילמות מוסריות

שגרת חשיבה להבחנה בין עובדות לתחושות

שגרת חשיבה לבחינת מהימנותו של מידע ומקורותיו וזיהוי העמדות שהוא משקף או מייצג

שגרת חשיבה לחקר יחסי הגומלין המורכבים בין יופי לאמת

שגרת חשיבה לחקר יחסי הגומלין המורכבים בין יופי לאמת

הערכה

שגרת חשיבה לבדיקה של רעיונות והצעות

שגרת חשיבה לחקר יחסי הגומלין המורכבים בין יופי לאמת

שגרת חשיבה לחקר יחסי הגומלין המורכבים בין יופי לאמת

שגרת חשיבה להבחנה בין עובדות לתחושות

שגרת חשיבה לגילוי מורכבויות

שגרת חשיבה לבחינת מהימנותו של מידע ומקורותיו וזיהוי העמדות שהוא משקף או מייצג

שגרת חשיבה לבחינת טענות לאמת שאין עליהן הסכמה

אסטרטגיה להערכה ולשיפור של רעיונות

חזרה לדף הראשי

סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: שגרת חשיבה תגיות: שגרות
האנשים שלנו
חגית מן - מנחה בפיתוח מקצועי, יחידת התוכן
עוד על הנושא
אשכול מודעות חברתית
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: שגרת חשיבה
כלי חשיבה ולמידה
אשכול מודעות עצמית
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: תוך אישית
כלי חשיבה ולמידה
אשכול מיומנויות בינאישיות
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: שגרת חשיבה
כלי חשיבה ולמידה
אשכול ניהול עצמי
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: תוך אישית
כלי חשיבה ולמידה