תשעה עקרונות פדגוגיים להוראה משמעותית / שמעון אזולאי


אזל

הוראה איננה רק “לדעת יותר” תחום דעת כזה או אחר, אלא היא גם היכולת למסור את הידע, יחד עם מכלול הערכים העוטפים את הידע הזה. עצם הידיעה העודפת של תוכן מסוים איננה מספיקה להוראה. הוראה גם כרוכה במערכת ערכית שלמה שתכליתה התלמיד.

מערכת העקרונות המוצגת בחוברת זו מבקשת להיות חלק מתהליך ההשתכללות של המורה. המערכת מציעה תשעה עקרונות ומושגים שיסייעו בשכלול מלאכת ההוראה והדיאלוג עם התלמידים – שהם תכליתה העליונה.

מערכת העקרונות המוצגת כאן היא פרי פיתוח וסינתיזה של כמה מקורות: עקרונות הוראה מיטביים מן הספרות הקיימת, ניתוח מושגי של מעשה ההוראה, פיתוח והפעלה של השתלמויות ותכניות התערבות שתכליתן הוראה ולמידה מיטביים, למידת עמיתים וניסיון רב שנים בהנחיית מורים והנחיית בתי ספר.

24 עמודים
מחיר: 32 ש"ח

תוכן העניינים

הקדמה / 4 
עיקרון 1 : ייצוג / 8 
עיקרון 2 : תכלית / 9 
עיקרון 3 : נמענות / 11 
עיקרון 4 : ביצוע / 12 
עיקרון 5 : משוב / 14 
עיקרון 6 : פומביות / 16 
עיקרון 7 : פיתוי / 18 
עיקרון 8 : רף / 21 
עיקרון 9 : שגרה / 23

סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים נושאים: עקרונות פדגוגיים תגיות: תכלית
עוד על הנושא
תשעה עקרונות פדגוגיים להוראה משמעותית
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים נושאים: עקרונות פדגוגיים
תפיסות מובילות