שכ”ג – שקול כל הגורמים

תמרור להגדלת רוחב התפיסה

 

מטרות איך עושים | דוגמה | מתי ולמה משמש |  טיפים |  שייך ל... |  מקור |  ליישום גם ב... |  הרחבה 

 

מה המטרות?

 • לחפש באופן מכוון אחר כל הגורמים הקשורים לעניין הנדון.
 • לקחת בחשבון מגוון היבטים רחב ועשיר.
 • להתייחס לעניין הנדון מנקודות מבט רבות ומפרספקטיבות שונות.

איך עושים זאת?

 • שימו לב לגורמים המתאימים לנושא. לרוב מתאים גם להתייחס למחיר, לקבלה, למשאבים, לזמן ולמקום
 • התייחסו לבטיחות המעורבים והתהליך
 • העלו גורמים המשפיעים עליכם ועל אחרים 
 • התייחסו להשפעות לטווח קצר ולטווח ארוך

 חזרה להתחלה - קטןלראש העמוד 

מתי ולמה משמש? 

 • מומלץ לעשות שכ"ג לפני 
 • הכנת תכנית פעולה
 • עשייה או ביצוע
 • קבלת החלטה
 • עריכת תוכניות לשיפור
 • הגעה למסקנה

לראש העמוד חזרה להתחלה - קטן

 קדימה מיישמים... : טיפים ליישום מוצלח 

 • באופן טבעי אנשים נוטים לחשוב שכבר שקלו את כל הגורמים, אבל השיקולים שלהם מוגבלים בדרך כלל לשיקולים מסויימים. הפיכת השכ"ג לפעולה מכוונת מעבירה את תשומת הלב מן החשיבות המיוחסת לגורמים אל החיפוש אחר כל הגורמים.
 • אי אפשר למצוא את כל הגורמים הקשורים לעניין הנדון. אך, מטרתה של המילה כל היא לדחוף אותנו להעלות מה שיותר גורמים וממגוון גדול של כוונים. 
 • השיקולים הנדוים בשיעור יכולם להיות מוגבלים לעשרת הגורמים החשובים ביותר (או כל מספר אחר עליו יוחלט). ניתן לחלק את השיעור גם על פי:
  • הגורמים המשפיעים עליך
  • הגורמים המשפיעים על אנשים אחרים
  • הגורמים המשפיעים על החברה באופן כללי.
 • כדאי להתייחס לגורמים בתחומים שונים –
  • בטיחות וביטחון – מידת הבטיחות למשתתפים, סידורי ביטחון נדרשים, בטיחות בתחומים שונים כגון: אש, תחבורה, חומרים שונים ...
  • מחיר – עלות, התאמה לתקציב, כדאיות, התאמה לסגנון ...
  • קבלה – קבלת הרעיון או האפשרות ע"י: אחרים הנוגעים לעניין, תומכים פוטנציאליים, הציבור, המבצעים וכן, באיזו מידה יתאים לטווח ארוך ...
  • משאבים – חומרים וכלים נדרשים, זמינות חומרים וכלים, בטיחות המשאבים, התאמה לקהל ...
  • זמן – התאמה ללוח זמנים של העניין, משך הזמן הנדרש, זמינות האנשים, התאמה ללוח הזמנים של המבצעים ...
  • מקום – קיום חלל לביצוע, התאמת החלל/מתקן לביצוע, זמינות החלל או המתקן הנדרש ...
 • ניתן להיעזר בכלים שונים להסתעפות כגון, א"ב של רעיונות, שמש להסתעפות ועוד.
 • שכ"ג שונ המחש"ם בכך שחש"ם הוא תגובה לרעיון, בעוד ששכ"ג הוא חקירה של המצב עוד לפני שמעלים רעיון.

לראש העמוד חזרה להתחלה - קטן

אפשר ליישם גם ב...

 • פתרון בעיות
 • קבלת החלטות
 • קביעת מטרות
 • תכנון פעולה

לראש העמוד חזרה להתחלה - קטן

סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: קורט חשיבה תגיות: קורט חשיבה
עוד על הנושא
א"ב של רעיונות
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: כלי חשיבה
כלי חשיבה ולמידה
למד את ילדך לחשוב
סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים פורמט: pdf נושאים: מח"א
ספרים