שינוי ושיפור במערכות חינוך / גל פישר וניר מיכאלי

הספר שינוי ושיפור במערכות חינוך כולל שני סוגי מאמרים: מאמרים מתורגמים ומאמרים מקוריים שנכתבו במיוחד לאסופה זו.

המאמרים המתורגמים הם נקודות ציון בספרות על שינוי בית-ספרי. הם פורשים לעיני הקורא שורה של תובנות רחבות ומבוססות. המאמרים שבמקורם נכתבו בעברית מתארים ומנתחים בקצרה ניסיונות מגוונים לשינוי בית-ספרי בישראל. מאמרים אלו מקיים דיאלוג עם הנושאים המרכזיים של המאמרים המתורגמים, מעלים שאלות ומציעים הצעות ליישום תהליכי שינוי בית-ספרי בשדה החינוך בישראל.

268 עמודים
מחיר: 90 ש"ח

תוכן העניינים

הקדמה / חיים אדלר
מבוא: שיוי בחינוך - על למקומן של ההוראה והלמידה / ניר מיכאלי וגל פישר
שוב ושוב חוזרת הרפורמה / לארי קיובן
רפורמה חינוכית והאקולוגיה של החנוך הבית-ספרי / אליוט ו' אייזנר
סדירויות ארגוניות והתנהגותיות / סימור ב' סרסון
קהילות חשיבה: מודל פדגוגי לשינוי בית ספרי / ניר מיכאלי וגל פישר
מקצוע ההוראה: ככל שמשתנה, נותר בעינו / דיוויד ק' כהן
החומר, הכלים והיצירה: קבוצת לימוד ועבודה של מורים - זירה לשינוי ובנייה בבית הספר / שבי גוברין
הכלה והדרה בשינוי החינוכי: תגובות רגשיות של מורים והשלכותיהן על מנהיגות / אנדי הרגרייבס
אחריות לשינוי בית ספרי: ניתוח מזווית הראייה של מורה מוביל / יודיק אביעד
הפשרה של הוארס: הדילמה של התיכון האמריקני / תאודור ר' סייזר
שיפור שיטתי וארוך טווח של ההוראה במחוז מס' 2, ניו-יורק / ריצ'רד פ' אלמור ודיאנה ברני
חלום שהתממש: מחשבות של מנהלת מובילת שינוי / סמדר ייגר
בראשית היה רעיון...     על האקדמיה בתור סוכן שינוי בית ספרי / ראיון עם דוד חן
ארגון, שוק וקהילה - אסטרטגיות שינוי: מהי דרך הפעולה המיטבית לשינויים עמוקים בבית הספר? / תומס ג' סרג'ובני
על הכותבים
על העורכים

 

סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים