שחמט – פדגוגיה של תחרות והנאה בבית הספר ברנקו וייס אילת

בעיני הציבור כמפתח חשיבה וכמשחק של “חכמים” כמו משחק השחמט. תפיסה זו הביאה להדרה עקיפה של אוכלוסיות שלמות מן המשחק ותרמה לכך שרק מי שראה עצמו או שראוהו אחרים כ”חכם” או בעל חשיבה מעמיקה פנה למשחק זה. לפי היגיון זה תלמידים רבים שהתדמית העצמית שלהם נמוכה בעיני עצמם ובעיני סביבתם אמורים היו להתרחק מהמשחק ולראות בו אף איום על ביטחונם העצמי. והנה בניגוד לכל ההנחות הבלתי מבוססות הללו, תלמידי בית הספר ברנקו וייס באילת צובאים על חדר השחמט הקטן בהפסקות, בשיעורים הפרטניים וכל אימת שהם יכולים לשחק זה נגד זה וכמובן – בהדרכה בשיעורים.

אתגרי חינוך - חוברת 1 - שחמט - 7_Page_1

סוג: עשייה במכון קהל יעד: מורי על יסודי פורמט: pdf תגיות: שחמט