שדה האינטליגנציות – כרזה

הכרזה שדה האינטליגנציות מציגה את תאוריית האינטליגנציות המרובות שניסח הווארד גרדנר, לפיה לכל אדם יש אינטליגנציות רבות חלקן חזקות יותר וחלקן פחות וניתן לפתח את האינטליגנציות השונות.


סוג: כרזות קהל יעד: מנהלים נושאים: תנועתית תגיות: הווארד גרדנר
עוד על הנושא
אינטליגנציות מרובות
סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים נושאים: תוך אישית
ספרים
אינטליגנציות מרובות
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים נושאים: תנועתית
תפיסות מובילות
אינטליגנציות מרובות בכיתה
סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים נושאים: אינטילגנציות מרובות
ספרים
הוראה לפי אינטליגנציות מרובות - מאמר מבוא
סוג: דוגמאות קהל יעד: מנהלים נושאים: תנועתית
מאמרים וסרטונים
שאלון אינטליגנציות מרובות - מאמר מבוא
סוג: דוגמאות קהל יעד: מנהלים נושאים: תנועתית
מאמרים וסרטונים