שאילה לפנים

כדי להרחיב את הידע, ההבנה והחשיבה מחפשים את השאלות שאין עליהן תשובה בטקסט.

(טקסט – כאן הכוונה לטקסט במובן הרחב ביותר של מידע. הטקסט יכול להיות תמונה, חפץ או כל צורה אחרת של מידע ולא רק מידע כתוב). 

 

מטרות |  איך עושיםדוגמה |  מתי ולמה משמש |  טיפים |  שייך ל... |  מקור |  ליישום גם ב... |  הרחבה

 

מה המטרות? 

 • ניסוח שאלות שיובילו למידע חדש
 • הכוונה לחיפוש מידע המענין/מסקרן אותנו

 איך עושים זאת?

 1. קראו את המשפט/הקטע
 2. שאלו שאלות על מה שמעניין / מפתיע / שונה / מוזר בקטע ואין על זה תשובה בקטע הנתון
 3. בררו אילו נושאים מופיעים בקטע ושאלו על מה שאין אתם יודעים על נושאים אלו
 4. בדקו אילו נושאים רחבים יותר מתקשרים לקטע ושאלו עליהם

לראש העמוד חזרה להתחלה - קטן

מתי ולמה משמש?

 • חשיפה - לחשוף פערים בידע ובהבנה, להעלות על פני השטח תפיסות קיימות.
 • חיבור - לחבר את התלמידים לחומר הנלמד
 • שאלות חקר – שאילה לפנים מובילה לשאלות מחקר
 • יצירת אתגר, עניין ורלוונטיות לתלמידים
 • קידום – החשיבה והלמידה אל מעבר לשינון והד?קלום
 • בחינה והערכה – כשרוצים לבדוק את יכולת ההעברה וההכללה של התלמידים ניתן לשאול שאלות שאין עליהן תשובה מפורשת בטקסט או נוגעים בנושאים קרובים לנושא הנלמד.
 • חשיבה ביקורתית – בחינה של המידע הנתון ובדיקתו אל מול ההגיון או ידע קיים מהווה חשיבה ביקורתית ומעביר מסר שהדבר אפשרי, מותר ורצוי.
 • חשיבה יצירתית – שאילת שאלות אל מעבר לנתון מעבירה את המסר שמותר, אפשר ואף רצוי לחשוב "מחוץ לקופסא" (לטקסט הנתון).

 

לראש העמוד חזרה להתחלה - קטן

קדימה מיישמים... : טיפים ליישום מוצלח 

 • שאלו אתם לפנים.
 • הדגימו לתלמידים כיצד אתם שואלים לפנים
 • למדו את התלמידים או תנו להם לזהות איך שואלים לפנים
 • ניתן להפנות או לתת רמזים לנושאים הקשורים לטקסט או לפערים הקיימים בו כדי לעודד התלמידים לשאול לפנים.
 • מצאו יחד את היתרונות והרווחים הצומחים משאילה לפנים
 • עודדו את התלמידים להשתמש במגוון מילות השאלה.

 לראש העמוד חזרה להתחלה - קטן

אפשר ליישם גם ב...

כל הזדמנות שיש צורך להרחיב את החשיבה

כשרוצים להעמיק הבנה או בדיקה של מידע

בעת ביקורת

בחקר / חקירה

 

לראש העמוד חזרה להתחלה - קטן

עוד על שאילה לפנים

מדוע "לפנים"? – השאלות לפנים נשאלות על דברים שאינם מופיעים במידע הנתון לנו ואנו רוצים להתקדם ו"ללכת לפנים" ולמצוא עוד מידע או רעיונות.

 

 לראש העמוד חזרה להתחלה - קטן

סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: כלי חשיבה תגיות: עירור סקרנות
עוד על הנושא
מסע לחיפוש שאלות טובות - מבנית לתלמיד
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: תפקידים של שאלות
חוברות לתלמידים
מסע לחיפוש שאלות טובות - מדריך למורה
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: מנהלים פורמט: pdf נושאים: תפקידים של שאלות
חוברות למורים ומנחים
מילות שאלה ומשמעותן
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: תפקידים של שאלות
כלי חשיבה ולמידה
התחלות של שאלות
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: שגרת חשיבה
כלי חשיבה ולמידה