קורט חשיבה – יחידה 6 – פעולה – מדריך למורה

תכנית “קורט חשיבה” היא תכנית מלאה להוראה ישירה של מיומנויות חשיבה. התכנית נוסתה בארצות רבות, ומאז 1972 נמצאת בשימוש בבתי ספר ובמסגרות אחרות, כולל בעולם העסקים, בקרב גילאים שונים ותרבויות שונות. התכנית שמה דגש על מעשיות ועל פשטות. לתכנית ששה חלקים. בכל חלק 10 שיעורים והוא כולל מדריך למורה וכרטיסי עבודה לתלמיד.

קורט חשיבה 6 עוסק בתהליך הכולל של החשיבה – החל במטרה וכלה בצעדי פעולה מסוימים לשם יישום תוצר החשיבה.

98 עמודים
מחיר: 37 ש"ח

תוכן העניינים

מבוא 
הקדמה למדריך למורה 
קווים לשעור אופייני 
הדרכה למדריך לתלמיד

 

סיכום

נספח חלקים נוספים של קורט חשיבה

קורט חשיבה 1 - רוחב
קורט חשיבה 2 - ארגון
קורט חשיבה 3 - פעילות גומלין (אינטראקציה)
קורט חשיבה 4 - יצירתיות
קורט חשיבה 5 - מידע ורגשות

סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: קורט חשיבה תגיות: תכלית
עוד על הנושא
קורט חשיבה - יחידה 6 - פעולה - כרטיסיות לתלמיד
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: תכלית
חוברות לתלמידים
קורט חשיבה - יחידה 3 - אינטראקציה - מדריך למורה
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: מח"ל
חוברות למורים ומנחים
קורט חשיבה - יחידה 2 - ארגון - מדריך למורה
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: קורט חשיבה
חוברות למורים ומנחים
קורט חשיבה - יחידה 4 - יצירתיות - מדריך למורה
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: קורט חשיבה
חוברות למורים ומנחים
קורט חשיבה - יחידה 5 - מידע ותחושות - מדריך למורה
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf
חוברות למורים ומנחים
קורט חשיבה - יחידה 1 - רוחב - מדריך למורה
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: מבוא
חוברות למורים ומנחים