קורט חשיבה – יחידה 6 – פעולה – כרטיסיות לתלמיד

תוכנית “קורט חשיבה” היא תוכנית מלאה להוראה ישירה של מיומנויות חשיבה. התוכנית נוסתה בארצות רבות, ומאז 1972 נמצאת בשימוש בבתי ספר ובמסגרות אחרות, כולל בעולם העסקים, בקרב גילאים שונים ותרבויות שונות. התוכנית שמה דגש על מעשיות ועל פשטות. לתוכנית ששה חלקים. בכל חלק 10 שיעורים והוא כולל מדריך למורה וכרטיסי עבודה לתלמיד.

קורט חשיבה 6 עוסק בתהליך הכולל של החשיבה – החל במטרה וכלה בצעדי פעולה מסוימים לשם יישום תוצר החשיבה.

54 עמודים
מחיר: 26 ש"ח

תוכן העניינים

הקדמה למדריך לתלמיד 
מטרה 
הרחבה 
צמצום 
מרץ (מטרה-הרחבה-צמצום) 
תכלית 
ידע 
פתרונות 
קבלת החלטה 
הפעלה 
מרץ-תיפקה 
סיכום 
נספח – חלקים נוספים של קורט חשיבה 
קורט חשיבה 1 – רוחב 
קורט חשיבה 2 – ארגון 
קורט חשיבה 3 – פעילות גומלין (אינטראקציה) 
קורט חשיבה 4 – יצירתיות 
קורט חשיבה 5 – מידע ורגשות 

סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: תכלית תגיות: תכלית
עוד על הנושא
קורט חשיבה - יחידה 6 - פעולה - מדריך למורה
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: קורט חשיבה
חוברות למורים ומנחים
קורט חשיבה - יחידה 3 - אינטראקציה - כרטיסיות לתלמיד
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: מח"ל
חוברות לתלמידים
קורט חשיבה - יחידה 5 - מידע ותחושות - כרטיסיות לתלמיד
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: שאלות פתוחות
ספרים
קורט חשיבה - יחידה 1 - רוחב - כרטיסיות לתלמיד
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: מבוא
חוברות לתלמידים
קורט חשיבה - יחידה 2 - ארגון - כרטיסיות לתלמיד
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: כלי חשיבה
חוברות לתלמידים
קורט חשיבה - יחידה 4 - יצירתיות - כרטיסיות לתלמיד
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: קונספט
חוברות לתלמידים