קורט חשיבה – יחידה 4 – יצירתיות – כרטיסיות לתלמיד

תוכנית “קורט חשיבה” היא תוכנית מלאה להוראה ישירה של מיומנויות חשיבה. התוכנית נוסתה בארצות רבות, ומאז 1972 נמצאת בשימוש בבתי ספר ובמסגרות אחרות, כולל בעולם העסקים, בקרב גילאים שונים ותרבויות שונות. התוכנית שמה דגש על מעשיות ועל פשטות. לתוכנית ששה חלקים. בכל חלק 10 שיעורים והוא כולל מדריך למורה וכרטיסי עבודה לתלמיד.

קורט חשיבה 4 עוסק בטכניקות, בגישות ובהליכים הבסיסיים המניחים את היסוד ל”חשיבה לטרלית”- חשיבה יצירתית הפורצת דפוסי חשיבה שגרתיים.

22 עמודים
מחיר: 26 ש"ח
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: קונספט תגיות: תיקון פגמים
עוד על הנושא
קורט חשיבה - יחידה 3 - אינטראקציה - כרטיסיות לתלמיד
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: מח"ל
חוברות לתלמידים
קורט חשיבה - יחידה 5 - מידע ותחושות - כרטיסיות לתלמיד
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: שאלות פתוחות
ספרים
קורט חשיבה - יחידה 1 - רוחב - כרטיסיות לתלמיד
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: מבוא
חוברות לתלמידים
קורט חשיבה - יחידה 1 - רוחב - מדריך למורה
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: מבוא
חוברות למורים ומנחים
קורט חשיבה - יחידה 2 - ארגון - כרטיסיות לתלמיד
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: כלי חשיבה
חוברות לתלמידים
קורט חשיבה - יחידה 6 - פעולה - כרטיסיות לתלמיד
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: תכלית
חוברות לתלמידים