קורט חשיבה – יחידה 2 – ארגון – מדריך למורה

תכנית “קורט חשיבה” היא תכנית מלאה להוראה ישירה של מיומנויות חשיבה. התכנית נוסתה בארצות רבות, ומאז 1972 נמצאת בשימוש בבתי ספר ובמסגרות אחרות, כולל בעולם העסקים, בקרב גילאים שונים ותרבויות שונות. התכנית שמה דגש על מעשיות ועל פשטות. לתכנית ששה חלקים. בכל חלק 10 שיעורים והוא כולל מדריך למורה וכרטיסי עבודה לתלמיד.

קורט חשיבה 2 נועד לסייע לתלמידים בארגון חשיבתם. ההפעלות המוצגות בחלק זה עוסקות בתנועה קדימה מתוך רעיון התחלתי ובארגון כללי של החשיבה.

64 עמודים
מחיר: 37 ש"ח

תוכן העניינים

מבוא 
הערת המחבר 

קווים לשעור אופייני

הנחיות בקשר לשיעורים - כיצד לנהל את השיעורים (הנחיות נלוות לכרטיסי העבודה של קורט חשיבה לתלמיד):

תוצאות ניסיוניות

קורט חשיבה

חשיבה כמיומנות
חשיבה ותפיסה
שיטת הכלים

עקרונות הוראת החשיבה

תבנית שיעור אופייני

משך השיעור
הקדמה
תרגילים
חלק השיערו המוקדש לדיון בתהליך

מבחנים

מתי להשתמש במבחן
כיצד להשתמש במבחן
הערכה
ניסוי
מחקר

סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: קורט חשיבה תגיות: סיכום
עוד על הנושא
קורט חשיבה - יחידה 3 - אינטראקציה - מדריך למורה
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: מח"ל
חוברות למורים ומנחים
קורט חשיבה - יחידה 4 - יצירתיות - מדריך למורה
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: קורט חשיבה
חוברות למורים ומנחים
קורט חשיבה - יחידה 1 - רוחב - מדריך למורה
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: מבוא
חוברות למורים ומנחים