קורט חשיבה – יחידה 1 – רוחב – כרטיסיות לתלמיד


אזל

תוכנית “קורט חשיבה” היא תוכנית מלאה להוראה ישירה של מיומנויות חשיבה. התוכנית נוסתה בארצות רבות, ומאז 1972 נמצאת בשימוש בבתי ספר ובמסגרות אחרות, כולל בעולם העסקים, בקרב גילאים שונים ותרבויות שונות. התוכנית שמה דגש על מעשיות ועל פשטות. לתכנית ששה חלקים. בכל חלק 10 שיעורים והוא כולל מדריך למורה וכרטיסי עבודה לתלמיד.
קורט חשיבה 1 עוסק בהרחבת התפיסה באמצעות הצגת כיוונים שונים של חשיבה.

מזמינים אתכם לעיין בפרקי היחידה באמצעות “הקלקה” על הפרקים המופיעים בהמשך.

22 עמודים
מחיר: 26 ש"ח
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: מבוא תגיות: תו"ת
עוד על הנושא
קורט חשיבה - יחידה 3 - אינטראקציה - כרטיסיות לתלמיד
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: מח"ל
חוברות לתלמידים
קורט חשיבה - יחידה 5 - מידע ותחושות - כרטיסיות לתלמיד
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: שאלות פתוחות
ספרים
קורט חשיבה - יחידה 1 - רוחב - מדריך למורה
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: מבוא
חוברות למורים ומנחים
קורט חשיבה - יחידה 2 - ארגון - כרטיסיות לתלמיד
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: כלי חשיבה
חוברות לתלמידים
קורט חשיבה - יחידה 4 - יצירתיות - כרטיסיות לתלמיד
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: קונספט
חוברות לתלמידים
קורט חשיבה - יחידה 6 - פעולה - כרטיסיות לתלמיד
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: תכלית
חוברות לתלמידים
חא"ב - חלופות, אפשרויות, ברירות
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: קורט חשיבה
כלי חשיבה ולמידה
חש"מ - חיובי, שלילי, מעניין
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: קורט חשיבה
כלי חשיבה ולמידה
שמ"י - שאיפות, מטרות, יעדים
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: קורט חשיבה
כלי חשיבה ולמידה