קונסטרוקטיביזם – תנו להם לפרוס כנפיים ולסקרנות הילדית לפרוח

מוחנו נולד ללמוד רק צריך לאפשר לו זאת. התנסות, משחק וחוויה הן דרכי לימוד טובות המתאימות למבנה המוח ומייצגות את טבעה של הלמידה בגילאים ומצבים שונים, כפי שמוצג בסרטון

(הסרטון באנגלית)
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים נושאים: תגלית