קונסטרוקטיביזם – אי-הבנה של תלמידים ומה אפשר ללמוד ממנה

 

 

האדם אינו דף חלק ויש לו ידע ותפיסות עולם שהוא היבנה לאורך חייו.  לא תמיד תפיסות אלו תואמות את ההסברים או התפיסות המקובלים במדע או בחברה בעת הלמידה. ההכרות עם תפיסות הלומד יכולות להשפיע על תהליכי ההוראה-למידה. וויגינס ומקטאי מתייחסים בספרם הבנה בכוונה לפוטנציאל הגלום בזיהוי ובהכרות עם אי ההבנה של תלמידים.

 

על תפיסות מוטעות מספר הבנה_Page_1

 

סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים נושאים: קונספט תגיות: מקום להבנה