צילום תיעודי חברתי וההוראה היחידנית – יומן מסע תשע”ו

יום הצילום הוא חלק ממיזם המופעל בשנת הלימודים תשע”ו בשני בתי ספר של רשת בתי הספר האתגריים ברנקו וייס – האחד במרום הגליל והשני בגולן קצרין. מיזמים אלו קמו במטרה לפתח בקרב התלמידים כלים הנחוצים להם לתקשורת בין-אישית, לפתח בהם פתיחות וסקרנות ולהמיר את הפחד ממפגשים רב-תרבותיים בהנאה.

אתגרי חינוך - חוברת 1 - צילום  תיעודי - 4_Page_1

סוג: עשייה במכון קהל יעד: מורי על יסודי פורמט: pdf נושאים: צילום