תמונה אחת שווה אלף שיעורים: רשמיה של מורה חיילת

שיעורים בבית הספר בתחום האמנות, כגון צילום, שירה, נגינה ואמנות פלסטית, הם שיעורים ששוברים שגרה ומקנים לתלמיד מיומנויות נוספות שאינן נלמדות בשיעורים העיוניים רגילים. שיעורי הצילום היו חלק ממגמה זו, שאותה ניסיתי לפתח ולמסד לצד עוד פרויקטים רבים בבית הספר. אני מאמינה שבאמצעות התחום האמנותי אפשר לפתח את החשיבה היצירתית והדמיון של התלמידים, ושבתחום הצילום אפשר לפתח כישורים נוספים וייחודיים. את הדרך לעשות זאת ניסיתי לגבש ולהציג למחנכי הכיתות.

אתגרי חינוך - חוברת 1 - תמונה אחת - 5_Page_1

סוג: עשייה במכון קהל יעד: מורי על יסודי פורמט: pdf נושאים: צילום