פיתוח נורמות של שיתוף

"...ארגון רשמי, פגישות ונהלים ביורוקרטיים אינם מאפיינים תרבות של שיתוף. כמו כן, היא אינה מורכבת מפרויקטים ומאירועים ספציפיים. תרבות של שיתוף מורכבת מאיכויות, מגישות ומהתנהגויות מתפשטות, המופצות על בסיס יום-יומי קבוע באמצעות היחסים שבקרב הסגל. עזרה, תמיכה, אמון ופתיחות הם לבם של יחסים אלה, אך עם זאת, קיימת המחויבות לייחס ערך לאנשים כפרטים ולהעריך את הקבוצה שהאדם משתייך אליה."  "...הוראה היא עניין אישי, אך לא פרטי." (מתוך: על מה כדאי להילחם בבית הספר, עמ' 53)

איך לפתח נורמות של שיתוף פורה ובונה ניתן ללמוד בספר בתי ספר מיתאמים (adaptive Schools)

No Image

סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים
עוד על הנושא
תלות הדדית כמשאב מצמיח
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים
מאמרים וסרטונים
ממה יש להיזהר? הנטייה לחשיבה קבוצתית
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים
מאמרים וסרטונים