פיתוח מקצועי באמצעות שיעורים מצולמים במכון ברנקו וייס

קיימות כמה גישות לפיתוח מקצועי באמצעות צפייה בשיעורים מצולמים.

במכון ברנקו וייס עושים שימוש בכמה גישות וזאת במגוון תחומי דעת ואינטראקציות פדגוגיות.

                                                                                                                                                      

המשתתפים יזהו בשיעור המצולם פעולות פדגוגיות המבטאות את עיקרון הפומביות
סוג: עשייה במכון קהל יעד: מנהלים נושאים: פיתוח מקצועי תגיות: תנ"ך
האנשים שלנו
אודליה ורדי - מנהלת המרחב לצמיחה מקצועית
לביבה בהו סלימאן - מנהלת תכנית אתגרים
עוד על הנושא
שיח פדגוגי מיטבי
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מורים נושאים: שאלות
תפיסות מובילות
תשעה עקרונות פדגוגיים להוראה משמעותית
סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים נושאים: עקרונות פדגוגיים
ספרים