עקרונות בעיצוב הוראה משמעותית – קטע מהרצאה בכנס ברנקו וייס 2015

על הוראה משמעותית – הרצאת הפתיחה בכנס החינוך השנתי ע”ש ד”ר ברנקו וייס תשע”ו. מרצה: ד”ר שמעון אזולאי

סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מורים נושאים: פיתוח מקצועי
עוד על הנושא
תשעה עקרונות פדגוגיים להוראה משמעותית
סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים נושאים: עקרונות פדגוגיים
ספרים
וידיאו לחקר ההוראה
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים נושאים: פיתוח מקצועי
תפיסות מובילות
פיתוח מקצועי באמצעות שיעורים מצולמים במכון ברנקו וייס
סוג: עשייה במכון קהל יעד: מנהלים נושאים: פיתוח מקצועי