על צפייה בשיעורים מצולמים במחשבה ובמעשה, בספרות ובמרשתת