נופי החשיבה / דיוויד פרקינס ועמיתים

האסופה “נופי החשיבה” מציעה לקורא העברי עיון מעמיק ומקיף בעבודתו של דיוויד פרקינס- ממובילי ההוגים בעולם בתחום של חקר חשיבה וחינוכה. מאמריו הנבחרים של פרקינס, הכרוכים באסופה זו עוסקים באופן חד ומעורר בכל אותן שאלות יסוד המעצבות את אופיו ומהותו של חינוך ילדינו: כיצד אנו חושבים? ממה “עשויה” חשיבה טובה? מהי למידה עתירת חשיבה? מהי הבנה? כיצד מחנכים לחשיבה טובה, ללמידה עתירת חשיבה, ולהבנה? שבעת השערים של “נופי החשיבה” מובילים את הקורא אל גווניה הרבים של עבודת פרקינס ועמיתיו בתחום של חינוך החשיבה ואל יישומיה והשלכותיה החשובות של עבודה זו.

514 עמודים
מחיר: 108 ש"ח

תוכן העניינים

הקדמת המחבר 
גישות משלימות לחינוך החשיבה

שער ראשון - תחומי החשיבה 
מיפוי נופי החשיבה

שער שני - נטיות חשיבה 
תפיסות חדשות של חשיבה - מאונטולוגיה לחינוך 
מעבר ליכולות:  תיאוריית נטיות של חשיבה

שער שלישי - מיומנויוות חשיבה 
תשעת היסודות של החינוך לחשיבה 
מסגרות חשיבה

שער רביעי - ארגון הידע 
ידע כמתווה - הוראת חשיבה באמצעות תכנים 
בחירת נושאים פוריים ללמידה אינטגרטיבית

שער חמישי - חשיבה יצירתית 
טבעה של היצירתיות וטיפוחה 
יצירתיות באמצעות מתווה

שער שישי - חינוך להבנה 
הבנה לפני ולפנים 
מהי הבנה?

שער שביעי - סוגיות בחינוך 
דרכי החתחתים המוליכות להעברה - חשיבה מחדש 
על מנגנונים של תופעה נשכחת 
האם מיומנויות קוגניטיביות הן תלוית הקשר? 
למידה בארץ הפלאות - מה מחשבים באמת מציעים לחינוך?

שיחה עם דיוויד פרקינס 
על המחבר 
פרקינס:  רשימת פרסומים 
מפתח נושאים 
מפתח שמות

 

 

סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים פורמט: pdf תגיות: רלוונטיות
עוד על הנושא
חכה, פיתיון ודגים
סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים פורמט: pdf נושאים: פדגוגיה
ספרים
הכיתה החושבת
סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים פורמט: pdf נושאים: נטיות חשיבה
ספרים
לקראת הוראה קונסטרוקטיביסטית
סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים פורמט: pdf
ספרים
יצירת כיתות חשיבה
סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים פורמט: pdf נושאים: קונסטרוקטיביזם
ספרים
ללמוד, לחשוב וללמוד לחשוב
סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים פורמט: pdf נושאים: חשיבה יצירתית
ספרים
הוראה לשם הבנה
סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים פורמט: pdf נושאים: קונסטרוקטיביזם
ספרים