נא להתפלסף – לימוד פילוסופיה ונוער במצבי סיכון – עולמות נפגשים?

אתגרי חינוך 2 - נא להתפלסף  - 1_Page_1

סוג: עשייה במכון קהל יעד: מורים פורמט: pdf