מצליחים בדרכם: פדגוגיה פרטנית בכיתות מב”ר ואתגר / לילך דולב

מצליחים בדרכם מתבסס על הניסיון הרב של ברנקו וייס בקידום תלמידים מתקשים ומציג מהל מפורט של עבודה בכיתות מב”ר ואתגר אשר יוביל את התלמידים להישגים בלימודיהם.
באופן ייחודי, המהלך משלב עקרונות של הוראה לשם הבנה יחד עם דרכי הוראה ולמידה פרטניות. תוך שילוב שתי נקודות מבט אלה מוצעות תשובות לשאלות כגון כיצד לקיים למידה פרטנית בכיתה גדולה, איך לארגן את מערכת השעות, לבנות תכנית למידה אישית רב-שנתית לכל תלמיד ולארגן את ההוראה והלמידה בכיתות מב”ר ואתגר בהתאם – על מנת להביא תלמידים מקשים להישגים לימודיים.

105 עמודים
מחיר: 70 ש"ח

תוכן העניינים

מבוא 
קשיים המלווים תלמידים בכיתות מב"ר ואתגר והגישה החינוכית המוצעת
ארגון הפדגוגיה בעבודה בכיתות מב"ר ואתגר
פדגוגיה של כיתות מב"ר ואתגר
שלב ראשון בתהליך התכנון לאחור: הגדרת מטרות בדרך להצלחה
שלב שני בתהליך התכנון לאחור: קביעת עדויות להערכת התקדמות התלמידים
שלב שלישי בתהליך התכנון לאחור: תכנון חוויות למידה והוראה
סיכום
רשימת מקורות
נספחים

 

סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים פורמט: pdf נושאים: תכנון לאחור תגיות: פרטנית