ממדי הלמידה / רוברט מרזנו

תנועת “ממדי הלמידה”, שכבשה לעצמה מקום מרכזי בחזית החינוך המתקדם בארצות הברית, גורסת שיש לבסס את ההתרחשות בכיתה לא רק על בסיס תוכנית לימודים, שעיקרה חומר לימודים מעובד, אלא גם על חמשת ממדי הלמידה וההבנה של התלמידים: טיפוח גישות ותחושות חיוביות ללמידה, רכישת ידע והטמעתו, הרחבת ידע ועיבודו, שימוש משמעותי בידע והרגלי חשיבה פוריים. הספר מפרט את חמשת הממדים ומדריך את המורה בבניית אירועים כיתתיים איכותיים במקצועות השונים, תוך הבאת דוגמאות מעשיות.

229 עמודים
מחיר: 80 ש"ח

 

תוכן העניינים

פתח דבר

הוראה המתמקדת בלמידה: רעיון שהגיע שעתו

ממד 1: גישות ותחושות חיוביות ללמידה

ממד 2: רכישת ידע והטמעתו

ממד 3: הרחבת ידע ועיבודו

ממד 4: שימוש משמעותי בידע

ממד 5: הרגלי חשיבה פוריים

הכל מתחבר

מראי מקום

סוג: ספרות קהל יעד: מורים פורמט: pdf נושאים: קונסטרוקטיביזם
עוד על הנושא
5 - 3 - 1 (חמש - שלוש - שאחד)
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: תובנה
כלי חשיבה ולמידה
דפוס ההכללה
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: ממדי הלמידה
כלי חשיבה ולמידה
מארגן הדפוס התיאורי
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: מנהלים נושאים: כלי חשיבה
כלי חשיבה ולמידה