מח”א – מה חושבים אחרים

תמרור חשיבה המכוון להתבוננות מנקודות המבט של אחרים.

 

מטרות איך עושים | דוגמה | מתי ולמה משמש |  טיפים |  שייך ל... |  מקור |  ליישום גם ב... |  הרחבה 

 

מה המטרות?

 • לכוון מאמץ ולראות את נקודת המבט של הזולת על ענין/מצב נדון
 • להרחיב את התפיסה האישית
 • ללמוד להתחשב בדעותיהם של אחרים
 • להעלות דרכים חדשות ושימושיות לבתסוננות במצב.

איך עושים זאת?

כשעושים מח"א - שתי שאלות המפתח הן:

 • מי מושפע על ידי החשיבה (פעולה)?
 • מהי השקפתם והרגשתם של אלה המושפעים? כמובן, לא תמיד צריך לקחת בחשבון אנשים "רחוקים" המושפעים רק מעט.

 חזרה להתחלה - קטןלראש העמוד 

מתי ולמה משמש? 

 • נקודת המבט של אחרים המעורבים או מושפעים מהמצב או מהפעולה המתכוננת מהווה מרכיב חיוני בהרחבת המבט על המצב.
 • מח"א הוא תרופה כנגד האנוכיות, כיוון שנעשה מאמץ מכוון לראות את נקודת המבט של הזולת ומתוך כך להרחיב את התפיסה האישית. ברגע שנהיה מסוגלים להתנתק מנקודת המבט שלנו, נוכל להתחשב גם בדעותיהם של האחרים. נקודות מבט אלו עשויות להעלות דרכים חדשות ושימושיות להתבוננות במצב.
 • במצבי חשיבה רבים מעורבים אנשים אחרים. מה שאנשים אלה חושבים מהווה חלק מהמצב לא פחות מגורמים אחרים. לאנשים אלה עשויה להיות השקפה שונה מאוד מאשר לנו. למרות שהם נמצאים באותו מצב, הם עשויים להסתכל על הדברים בצורה שונה מאשר אנחנו.
 • ניתן לעשות מח"א בתחומים שונים – על מטרות (שמ"י), כביקורת (חש"מ), על גורמים שיש לשקול (שכ"ג) ועוד.

 

לראש העמוד חזרה להתחלה - קטן

 קדימה מיישמים... : טיפים ליישום מוצלח 

 • לא תמיד נדע מה באמת חושב אותו "אחר" על אותו מצב. למרות זאת, כדאי לנסות לחשוב מה, להערכתנו, הוא היה חושב, מרגיש וכיצד היה פועל - ובמידת הצורך להתחשב בכך. מח"א עוסק במה שאנשים באמת חושבים ולא במה שהם צריכים לחשוב.
 • ערכו רשימה של האנשים או הקבוצות המעורבות בעניין או מושפעות ממנו עתה או בעתיד. כיוון שרשימת האנשים יכולה להתארך, גם כאן, יש לנהוג בהגיון ואין צורך לקחת בחשבון את אלו המושפעים מעט.
 • לגבי כל דמות שערו - 
  • מה הדמות תעשה 

   • התנהגויות אופייניות
   • אפשרויות הפעולה שלה
   • האם היא מתייעצת עם אחרים?  
   • האם תגובת ה פסיבית או אקטיבית?
  • מה הדמות תחשוב
   • מהן הנחות היסוד שלה?
   • מהם השיקולים שלה?
   • מה המניעים שלה?
   • אילו ערכים מניעים אותה?
   • מה המנטליות (אמונות, תפיסות, רקע תרבותי) שלה?
   • מהן ההשפעות (אנשים, סביבה, מגבלות) על הדמות?
  • איך הדמות תרגיש
   • מה המצב הרגשי שלה? עכשיו, בד"כ, בזמן מסוים . . .
   • מה מפחיד, משמח, מעציב אותה?
   • מה מקל עליה? מה חוסם אותה?
   • איך היא הרגישה במצבים דומים?
 •  קחו בחשבון את ההשפעות הן לטווח מיידי והן לטווח ארוך.

לראש העמוד חזרה להתחלה - קטן

אפשר ליישם גם ב...

 • פתרון בעיות
 • קבלת החלטות
 • קביעת מטרות
 • תכנון פעולה

לראש העמוד חזרה להתחלה - קטן

סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: קורט חשיבה תגיות: קורט חשיבה
עוד על הנושא
מעגל נקודות מבט
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: מורי על יסודי נושאים: שגרת חשיבה
כלי חשיבה ולמידה
נכון למי?
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: שגרת חשיבה
כלי חשיבה ולמידה
למד את ילדך לחשוב
סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים פורמט: pdf נושאים: מח"א
ספרים